Project omschrijving

Vervanging watertransportleiding TL62

Voor de leveringszekerheid aan het Eiland van Dordrecht dient een van de twee watertransportleidingen in de Hoeksche Waard uitgevoerd te zijn in staal met een diameter van 600 mm. Omdat de watertransportleiding TL62 reeds over het grootste gedeelte is vervangen door een 600 mm stalen leiding, vormt dit project het sluitstuk. Met de vervanging van circa 2 km watertransportleiding is de gehele TL62 uitgevoerd in staal. Tegelijk met de vervanging van het laatste deel van de TL62 werd, op een reeds eerder vervangen deel, een intakpunt gerealiseerd voor een mobiele opjager. Tevens werd er een bypass gemaakt bij pompstation OB-1 waarmee dit pompstation buiten dienst is gesteld om de operationele kosten voor Evides te verlagen.

Onze bijdrage
Philip Wenneker

“Na verbeelding komt de creatie.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner