Project omschrijving

Nieuwbouw Brandweerkazerne Bennebroek

De brandweerkazerne in Bennebroek van de veiligheidsregio Kennemerland is toe aan vervanging. Het gebouw uit de jaren 70 is naast vrijwillige brandweerpost ook deels in gebruik voor de buitendienst van de Gemeente Bloemendaal (o.a materiaal groenvoorziening).

Van initiatief t/m uitvoering

Bij de ontwikkeling van nieuwe Brandweerpost Bennebroek zijn alle vier de diensten van 4Building ingezet. Onze huisvestingsadviseur heeft in nauw overleg met de opdrachtgevers, betrokkenen en gebruikers het Programma van Eisen opgesteld. Afdeling projectmanagement heeft het gehele proces (waaronder ontwerpmanagement) begeleid. Onze bouwkostenadviseurs hebben de stichtingskosten en de bouwkostenbegroting opgesteld en na de aanbestedingsprocedure met de beoogde aannemers diverse optimalisaties uitgewerkt om zo binnen het beschikbare budget te komen. Afdeling Aanbesteden en Contracteren heeft ook de aanbestedingsprocedure verzorgt en de overeenkomsten opgesteld.

Job Hoekstra

“Na verbeelding komt creatie

ing. J.B. (JOB) Hoekstra
Projectleider