Project omschrijving

Herinrichten kantoor Landelijke Huisartsen Vereniging

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) behartigt de belangen van huisartsen en ondersteunt huisartsen in de dagelijkse praktijk. Het hoofdkantoor van de LHV is gevestigd in het Domus Medica te Utrecht. Wijzigingen in de organisatie, doelstellingen met betrekking tot de manier van werken en afname van gehuurde vloeroppervlak leidde ertoe dat LHV behoefte had aan een heringericht kantoor. Doel van de herinrichting was om door middel van een activity based working concept ontmoeting en efficiëntie te stimuleren. 4Building heeft de LHV van A tot Z geadviseerd en ondersteund gedurende de ultra korte doorlooptijd, met als resultaat dat de scherpe planning is gehaald.

Begeleiding van business case tot realisatie

In maart 2017 is LHV samen met 4Building gestart met het onderzoeken van de opgave en het opstellen van een programma en een business case. Op basis van het programma zijn Hollandse Nieuwe Architecten en Ingenieursbureau Linssen als adviseurs gecontracteerd. Vervolgens is met gebruikers en adviseurs een onderbouwd ontwerp tot stand gekomen. 4Building heeft de investerings- en bouwkosten gedurende de ontwerpfase geraamd. Parallel aan het opstellen van het ontwerp is de gefaseerde uitvoering aanbesteed. Na aanbesteding aan Verwol Projectafbouw is samen met adviseurs in een Bouwteam het ontwerptechnisch afgestemd en uitgewerkt. Dit heeft geleid tot een complete en onderbouwde technische en financiële opgave van de uit te voeren werkzaamheden. De goedgekeurde opgave van Verwol Projectafbouw is vervolgens in opdracht gegeven door middel van een aannemingsovereenkomst. Tijdens de uitvoering bleef LHV deels gebruik maken van hun bestaande kantooromgeving. Gedurende de gefaseerde uitvoering hebben diverse interne verhuizingen plaatsgevonden om de medewerkers van het LHV te accommoderen in hun werkzaamheden.

Bijdrage 4Building
Philip Wenneker

“Na verbeelding komt de creatie.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner