Project omschrijving

Herhuisvesting Faculteit der Sociale Wetenschappen

Door een aanpassing van de normering van het kantooroppervlak door het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam was een herziening van de huisvestingssituatie van de Faculteit de Sociale Wetenschappen (FSW) noodzakelijk. 4Building heeft een haalbaarheidsstudie voor een aantal mogelijke herhuisvestingsscenario’s uitgevoerd. Op basis van de uitkomsten in de haalbaarheidsrapportage en diverse interactieve sessies met de gebruikersgroep is een uitgebreid Programma van Eisen (PvE) opgesteld. Dit PvE heeft een Strategische (Missie, visie, ambities), Functionele (activiteiten, werkzaamheden, ruimtes) en Ruimtelijke (omvang, aantallen, ruimtelijke relaties) paragraaf. Tijdens de ontwerpfase is het PvE ingezet als opdracht (architect)- en toets-document (ontwerp). 4Building heeft namens de gebruikers de uitgangspunten van het PvE bewaakt.

Onze bijdrage
Bas van Eijndhoven

“Met kennis & expertise gericht op ontwerpen.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Sr. Huisvestingsadviseur | Partner