Aan de Hogeschool van Rotterdam loopt de Minor ‘Uitvoerend Bouwbedrijf’. Hierin werken studenten op een projectmatige manier aan de uitvoering van een bouwwerk. Alle fasen, initiatief tot en met exploitatie, worden hierin doorlopen.

4Building heeft in één van de middagprogramma’s middels een gastcollege het belang toegelicht van goede kosteninzicht in elke fasen. Steeds met een detailniveau passend bij de fase waarin het project zich bevindt.

Tevens is de introductie gemaakt van verschillende kostensoorten en de opbouw van bouw- naar investeringskosten. Hierin kwamen de basis bouwkostenvaardigheden, de verschillende beheers aspecten (GROTIK) en de introductie van de NEN-normen aan bod. Om de studenten concrete handvatten te geven voor hun project zijn er rekentools verstrekt waarvan ze in de uitwerking van hun opgave gebruik kunnen maken.

Wilt u meer informatie over bouwkostenmanagement? Neem dan contact met ons!