Als adviseurs bij 4Building werken wij in opdracht van onze klanten als projectmanager of huisvestingsadviseur, als bouwkostendeskundige, bouwdirectie of bouwtoezichthouder.

Maar hoe beïnvloedt digitalisering en dus de toepassing van software de kwaliteit van ons projectmanagement?

Microsoft Teams

Zeker nu in tijden van corona is het gebruik van digitale communicatiemiddelen onmisbaar en kunnen we juist door dit soort software grote delen van ons werk voortzetten. Zo vervangen we verschillende overleggen, vergaderingen en sessies met meerdere personen, wanneer mogelijk, door videoconferences via Microsoft Teams en/of andere vormen van digitale communicatie op afstand.

BIM en VR-Tools

Wij gebruiken BIM en VR tools & VR brillen om virtueel, maar waarheidsgetrouw door de nieuwe, nog fictieve panden te lopen. De projecten gaan zo voor de opdrachtgever meer leven en er ontstaan betere en meer volledige ontwerpen. Recent pasten wij dit toe bij de campus ontwikkeling van ASML in Veldhoven, één van onze projecten.

Naast het gebruik van BIM en VR Tools voor bouwkosten en huisvestingsadvies, maken wij ook BIM modellen gereed voor de bouw-, beheer- en onderhoudsfase. Zo kunnen deze BIM modellen gekoppeld worden met managementsystemen voor kwaliteit en onderhoud.

Kwaliteitsmanagementsysteem

Wij werken in de praktijk met kwaliteitsmanagement-applicaties zoals Snagstream en Edcontrols om de kwaliteit te borgen en de voortgang te bewaken tijdens de uitvoering van de bouw. We laden de projecttekeningen in het kwaliteitsmanagementprogramma en tijdens onze rondes op locatie registreren we met de IPad de voortgang, de aandachtspunten en de gebreken op deze centrale digitale plek.

Zo ziet de opdrachtgever en aannemer precies hoe het project ervoor staat, wat er nog moet gebeuren en of  het project volgens planning verloopt. Ook rapporteren we periodiek over de stand van zaken en kan de bouwtekening snel gecheckt worden met de realiteit.

“Als een handeling voltooid en akkoord bevonden is, wordt van het voltooide werk een foto gemaakt en opgeslagen in het systeem. Door de foto’s in het kwaliteitsmanagementsysteem zijn er achteraf geen discussies over de stand van zaken van de uitvoering en of gebreken wel of niet opgelost zijn.” Aldus Philip Wenneker, sr. projectmanager & partner bij 4Building en gebruiker van de kwaliteitssystemen.

Foto: Bouwtekening uit kwaliteitsmanagementsysteem. 

Zoals uit de afbeelding boven blijkt, zijn er verschillende punten visueel aangegeven op de bouwtekening en beschikt u met één klik over alle gegevens van bijvoorbeeld de handelingen die nog voltooid moet worden. Dit zorgt voor overzicht, duidelijkheid en structuur tijdens de bouw. Ook tijdens en na de oplevering is het kwaliteitssysteem een nuttig naslagwerk voor bijvoorbeeld verbouwingswerkzaamheden, omdat u precies kunt terugvinden op welke wijze uw project is gerealiseerd.

Meerjarenonderhoud

Voor het opzetten van meerjarenonderhoudplannen, quick-scans en conditiemetingen maken wij gebruik van het programma O-Prognose om deze volgens de NEN 2767 precies te kunnen registeren en meerjarenonderhoudplannen (MJOP) te maken. Dit geeft u overzicht van de exacte conditie van de verschillende elementen van uw gebouw, eventuele terreinen en groenvoorziening, inclusief de onderhoudshandelingen en -frequenties met bijbehorende kosten, risico- en prioriteitsindicatie, planning etc.

“Waar we vroeger alles uitschreven, met de calculator doorrekenden en de rapporten op papier afdrukten, kunnen we nu veel al voorprogrammeren, een standaardisering gebruiken en dit op één digitale plek opslaan” Aldus Philip Wenneker, sr. projectmanager en partner bij 4Building en gebruiker van O-Prognose.

Digitalisering beïnvloedt kwaliteit projectmanagement?

Digitalisering helpt ons dus in het verhogen van de kwaliteit van ons projectmanagement. Door Microsoft Teams, BIM, VR-tools en kwaliteits- en onderhoud managementsystemen kunnen wij ons werk vollediger, zorgvuldiger en beter doen en beheersen we uw project tot in detail.

Wilt u meer weten over hoe wij deze tools en programma’s inzetten? Neem dan contact op met Philip Wenneker via 023 – 303 59 85 of mail naar wenneker@4building.nl.