We spraken met Bas van Eijndhoven, Huisvestingsadviseur, Projectmanager en Partner bij 4Building over het ontstaan van het bedrijf. Wat waren de drijfveren om meer dan 11 jaar geleden dit nieuwe bouwadvies- en managementbureau te starten?

Hoe is het idee ontstaan om een eigen bedrijf te starten?

Ik werkte destijds bij het adviesbureau BM Managers van het Bouwproces in Hoofddorp. Ik was daar sectormanager Gezondheidzorg en we werkten met 16 projectleiders en – managers aan grote en kleinere gezondheidszorg projecten in Nederland. In 2005 werd dit bedrijf overgenomen door Royal Haskoning. Ik kreeg de leiding over een team met 15 man en we werkten in een breder en internationaal werkveld. Zo heb ik projecten en concepten ontwikkeld in China en maakte het integrale adviespotentieel ook Total Engineering projecten mogelijk zoals Gelre Ziekenhuis Zutphen. Totaal had het bedrijf 4.600 werknemers en daardoor was ik als adviesgroep-hoofd meer bezig met de administratie, dingen intern afstemmen en vergaderingen bijwonen, dan dat ik echt projecten kon doen. En juist die projecten, daar wilde ik zijn.

Bij BM ontmoette ik ook Philip Wenneker. Hij was later net als ik manager met een groot team bij Royal Haskoning en liep tegen dezelfde dingen aan. Een keer zei ik in een gekke bui tegen Philip, “Heb je er wel eens aan gedacht om voor jezelf te beginnen?” Waarop Philip zei, ”Tegenwoordig elke dag”. Dit was het begin van het eerste idee van 4Building in 2008.

Wat wilden jullie met het nieuwe bedrijf?

We wilden vooral gave projecten en projecten slimmer/innovatiever doen. Geen grote papieren tijgers, bureaucratie, maar vooral vernieuwen, want ook dit is lastiger bij een groot corporate bedrijf. We wilden kansen die we zagen verkennen en verzilveren.

Hoe kreeg het bedrijf vorm?

We spraken ook met Kees Regelink, specialist in bouwkostenmanagement en manager bij Royal Haskoning en Rens Reedeker, directeur van een bedrijfsonderdeel van Royal Haskoning. Samen zouden wij de perfecte combinatie zijn voor een nieuw bedrijf, want op deze manier hebben we alle disciplines onder één dak. Bas van Eijndhoven, voor huisvestingsadvies, Philip Wenneker voor projectmanagement, Kees Regelink op bouwkosten en Rens Reedeker voor het contracteren en aanbesteden van partijen.

Met deze 4 kunnen wij alles bouwen en zo is de naam 4Building ontstaan.

“If you can dream it, we can build it”

 Foto: Start van 4Building (2009) met Philip Wenneker, Kees Regelink, Rens Reedeker en Bas van Eijndhoven.

Wat zijn de uitgangspunten van het bedrijf?

Een ander idee voor de bedrijfsnaam was Fris, dit is het niet geworden, maar dan begrijp je wel onze gedachte en onze insteek.

We wilden slimmer zijn, slagvaardiger, projecten anders benaderen en echt luisteren naar klanten. Vanuit deze gedachte zijn we 4Building begonnen en dit is nog steeds ons uitgangpunt.

De afgelopen jaren hebben we onze ideeën uitgewerkt. We zijn op zoek gegaan naar soortgelijke ontwikkelingen ofwel ‘hoe doet een andere sector dat’ (cross-market-innovation). Vanuit die opgedane kennis en kunde hebben we tools ontwikkeld om ook echt te kunnen luisteren naar klanten. Daarom komen wij vaak met een ander programma van eisen dan andere, meer traditionele, adviseurs. Wij leveren maatwerk en hebben zoveel ervaring dat wij niet alleen “Product A” of “Product B” aanbieden, maar durven ook producten A en B te combineren en kijken precies naar wat het project (bijvoorbeeld Ab) nodig heeft. We kijken naar jouw specifieke behoeften, wensen en ambities.


Voorbeeld Programma van Eisen

Ik werd laatst geconfronteerd met twee Programma’s van Eisen van 2 verschillende scholen van dezelfde bekende adviseur en na goed kijken zag ik twee dezelfde Programma’s van Eisen alleen hadden ze de naam van de school gewijzigd. Dit kan dus bij ons niet, want de ideeën en behoeften van de twee scholen kunnen nooit identiek zijn. Zo is een Programma van Eisen wel goedkoop, maar wil je dit als klant?


Wij geloven in een totaal benadering van een project, want hoe eerder je in een project naar elementen, zoals doelen, ambities, principes/werkwijzen, innovaties kijkt, hoe gerichter jouw Programma van Eisen je gaat helpen als eerste stap in het bouwproces. En dit komt het ontwerp en de uiteindelijke bouw alleen maar ten goede. Op deze manier heb je echt wat je wilt, voor nu en in de toekomst.


Voorbeeld Erasmus Universiteit

Zo werden wij gevraagd voor een Programma van Eisen voor een uitbreiding van de Erasmus Universiteit. Wij waren de duurste, maar omdat we kritisch waren over de uitvraag en we lieten zien hoe wij graag een Programma van Eisen maken en waar de meerkosten in zouden zitten, hebben wij toch de opdracht gekregen, omdat we inhoudelijk het beste voorstel deden. 


Wij kijken verder, breder en buiten de gebaande paden, zodat het een zo compleet mogelijk huisvestingsadvies wordt.

Hoe is het bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is?

We zijn met z’n vieren in Leimuiden begonnen met niets. Na een jaar waren we al met 10 man, deden we leuke projecten en dat doen we nu meer dan 11 jaar later nog met ruim 20 man. Ik houd mij bezig met techniek en de ‘new business development’ tak, Philip is onze proces man en Kees is goed met financiën en bouwkosten. Rens is met pensioen gegaan. Zijn tak wordt nu gedaan door anderen in het bedrijf.

Wat typeert de opdrachten van 4Building?

In onze projecten zit altijd een vorm van complexiteit. Deze uitdaging kan zitten in de techniek, geld, fasering of in meerdere dingen tegelijk. Juist bij deze projecten, vaak utiliteitsprojecten komen wij tot ons recht.

Hoe pakken jullie de opdrachten aan?

Wij zijn oprecht geïnteresseerd, vragen door om de essentie te snappen en te zien waar het beter kan. Dat is echt onze kracht, de juiste vragen stellen. We hebben geen specifiek specialisme en kunnen juist doordat we de juiste vragen stellen voor iedereen werken. Denk hierbij aan zorginstellingen, overheden, projectontwikkelaars en beleggers, onderwijs- en cultuurinstellingen, bedrijven, sport- en recreatie instellingen, woningbouwverenigingen en adviesbureaus. Zowel in de profit als non-profit sector.

Wij zitten graag in de verwondering, maken gebruik van het kind-deel in ons brein. Hoe zit dit? Waarom wil je dat? Leg eens uit? We gaan erboven hangen, maken overzichtelijke schema’s, luisteren (verbaal), kijken (non-verbaal), brengen de behoeften in kaart en laten vernieuwende oplossingen zien.


Voorbeeld Efficiënt Bouwen

Zo waren we bij een klant die wilde uitbouwen. Hij wilde drie kamers erbij van 20m2. Prima, zou je denken, dan doen we dit. Maar uitbouwen is een ”oplossing” en wij zijn eerst benieuwd naar de behoefte erachter. Waarom wil de klant uitbouwen? Het bleek dat de klant ruimte tekort kwam. Maar na even doorvragen op waar de klant deze ruimte voor ging gebruiken en wat hij nu met de soortgelijke ruimten deed, bleek dat de klant geen drie kamers van 20m2 nodig had, maar twee. Je betaalt gemiddeld €2500,- euro voor één m2 uitbouwen, dus als je bedenkt dat de klant door ons advies 20m2 minder hoeft uit te bouwen, dan levert doorvragen en kritisch zijn een besparing op van €50.000,-.


Dit is dus precies wat ons advies waard is. Dit is wat wij doen en waar we jou graag mee helpen.

Bas van Eijndhoven | Huisvestingsadviseur, Projectmanager en Partner bij 4Building.