4Building doet met een team van relaties mee aan de Zorgvastgoed Challenge 2022. Uit ervaring weten we dat het super leuk is met een breed team een dergelijke Challenge op te pakken. Probleemstelling: Hoe lossen we de schaarste aan (passende) ouderenhuisvesting op? Een brede aanpak is nodig om te komen tot oplossingen voor deze opgave. Denk aan: diversiteit van aanbod en aanbieders, burgerinitiatieven, financieringsvormen, het creëren van een gelijk speelveld voor zorgorganisaties, etc.

We starten binnenkort aan deze challenge met een mooie groep van zorgondernemers V+V, andere zorgondernemers, adviseurs, architect en ontwikkelaar. Kom je ook met ons ‘omdenken’? Graag! Reageer dan op dit bericht of stuur een email naar Bas van Eijndhoven, eijndhoven@4building.nl. Tot dan!

Meer informatie over de Zorgvastgoed Challenge 2022: Zorgvastgoed Challenge 2022! – Platform Zorgvastgoed.

Zorgvastgoed Challenge 2022