Voor het Marinemuseum begeleidt 4Building in opdracht van Stichting Koninklijke Defensiemusea (SKD) het voorbereidingstraject van de vernieuwbouw van het museum in Den Helder. Het nieuwe museum moet een plek worden die de bezoeker alle kanten van Nederlands oudste krijgsmacht: de marine, laat ervaren. De leuke kanten, de spanning, de dilemma’s en de emoties die komen kijken bij het werken bij de marine. Een plek waar iedereen een keer moet zijn geweest.

Het SKD wil voor een subsidieaanvraag de haalbaarheid van eerdere plannen uit 2017 aantonen met: een verfijning van het programma, het uitwerken van drie varianten om het programma in te passen op het historische terrein van Willemsoord en het opstellen van bijbehorende investeringskostenramingen alsmede een inschatting van de exploitatiekosten.

Met medewerkers van het Marinemuseum en SKD wordt een inspirerend traject doorlopen. Met veel energie zijn interactieve sessies gehouden. Een gave samenwerking, waarbij iedereens expertise benut wordt.

“Hartelijk dank voor vandaag, een inspirerende bijeenkomst”

Het tussenresultaat is gehaald: een eerste afweging van de drie varianten op basis van programma, ruimtelijke en technische inpassing, kwaliteit, tijd, investeringskosten en risico’s. We kijken uit naar de volgende stap (exploitatieberekeningen), waarmee het Marinemuseum in september dit jaar een definitieve afweging kan maken.

“Dank voor het uitstekende werk en wat een uitkomst!”