Met een enthousiast multidisciplinair team van dertien personen (zorgondernemers, ontwikkelaars, onderwijs, architect en adviseurs) hebben we gebrainstormd over de Zorgvastgoed Challenge: het oplossen van de schaarste in passende ouderenhuisvesting. Dit vraagstuk is complex met verschillende stakeholders en daarom hebben we deze opgave met ons netwerk breed opgepakt.

Omdat we met elkaar echt even konden uitzoomen, hebben we alle bestaande kaders en structuren losgelaten en zochten we naar pragmatische oplossingsrichtingen vanuit twee vragen: ‘Hoe willen we oud worden?’ ‘En welke ondersteuning vraagt dit?’ Vanuit deze benadering hebben we een concept bedacht wat zich richt op zoveel mogelijk eigen regie voor ouderen en ondersteuning vanuit de sociale cohesie.

Helaas werd na onze eerste brainstorm de Challenge afgezegd; te weinig animo? Maar ondanks dit nieuws, wilde onze enthousiaste groep de tweede brainstorm toch door laten gaan en gingen we verder met ons concept; hoe leuk is dat!

Team Zorgvastgoed Challenge:
Esther van Huissteden (Amstelring), Nancy Huijmans (Amstelring), Tessa Jeans (Respect), Emelieke Huisman (Hogeschool Utrecht), Cecile Goldman (SmartQare), Caspar Haks (Stichting Sherpa), Herman Bezemer (Valuned), Iwan Zuidberg (Deloitte), Ernst van Tatenhove (Oomen Architecten), Kees Veling (Veling Consultancy), Annemieke Hoogendoorn (4Building), Jeroen de Nies (4Building) en Bas van Eijndhoven (4Building).

Dank voor ieders mooie energie, enthousiasme, tijd en bijdragen. We zijn het concept nu verder aan het uitwerken en visualiseren. Later meer informatie hierover. We hopen onze ideeën alsnog een keer te mogen pitchen.

Zorgvastgoed Challenge