OBS De Twee Wieken heeft op dit moment twee locaties in Zwijndrecht, maar wil beide locaties onderbrengen in één nieuwe huisvesting. Om deze transitie voorspoedig te laten verlopen, heeft de overkoepelende Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) 4Building in de arm genomen. Zo is eerst de haalbaarheid onderzocht en hebben we met twee, door corona, digitale gebruikerssessies de informatie en wensen voor het nieuwe schoolgebouw opgehaald en omgezet in een Programma van Eisen. Tegelijkertijd heeft 4Building de aanbesteding en contractering van de ontwerp- en adviesdiensten verzorgd.

Kick-off ontwerpfase

Nu de Definitiefase afgerond is en het ontwerpteam na afronding van de aanbesteding is gevormd, is de ontwerpfase gestart. De eerste stappen voor het Structuur-Ontwerp (SO) zijn gezet en er is een mooie gezamenlijke kick-off geweest met het ontwerpteam, de leraren en het ondersteunend personeel tijdens een studiedag van De Twee Wieken.

Samenwerkingspartners binnen het ontwerpteam

RoosRos Architecten | H4D Raadgevend Ingenieurs B.V. | Van Zanten Raadgevende Ingenieurs (ZRi) | Nelissen Ingenieursbureau | 4Building b.v.

 Lees hier meer over dit project.