Middin is een grote zorgorganisatie en biedt met circa 3.300 medewerkers ondersteuning en zorg aan ongeveer 5.500 cliënten met een verstandelijke beperking. Het gaat om kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met verschillende aandoeningen of omstandigheden, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH), verstandelijke of lichamelijke beperking, beperkingen als gevolg van ouderdom of bijkomende psychiatrie.

Overkoepelend, ruimtelijk, functioneel en technisch programma van eisen

Middin gaat uit van de eigen kracht van de mensen en wil onder het motto ‘doen, durf, leef’ een omgeving neerzetten waarin cliënten (en medewerkers) zich optimaal kunnen bewegen en ontplooien. Belangrijk is wel dat de meer dan 130 woonlocaties en activiteitencentra in ca. 20 gemeenten in Zuid-Holland hierop ingericht zijn.

In het kader van verdere professionalisering zijn we nu gestart om samen met het vastgoedteam van Middin een programma van eisen voor Groepswonen op gebouw- en ruimtelijk niveau te ontwikkelen.

De uitdaging ligt om van alle beschikbare informatie, kennis en ervaring van het vastgoedteam, uit alle fasen van een bouwtraject, één passende kwalitatieve standaard te maken. Dit doen we door te bevragen, te structureren en te adviseren, zodat de juiste informatie op de juiste plek in het programma en in de juiste fase van het bouwtraject terecht komt.

Door samen structuur en lijn in het geheel te brengen, krijgt de organisatie inzicht, overzicht en uitzicht, waarmee huisvestingsvraagstukken uniform aan te pakken zijn ”, zegt Ellen Jansen van Galen, Adviseur Huisvesting en Omgevingskwaliteit 4Building.