Als huisvestingsadviseurs helpen wij bij vraagstukken op het gebied van vastgoed, huisvesting en bouwprojecten. Wij merken dat opdrachtgevers het vaak lastig vinden om een beeld te vormen en intern het gesprek te voeren over wat ze nu echt nodig hebben. Om daarin op een aansprekende en interactieve manier te helpen hebben wij diverse interactieve serious gaming werkmethodieken ontwikkeld om in diverse groepssamenstellingen deze huisvestingsvraagstukken te helpen doorgronden.

Een serious game is een spel met een ander primair doel dan puur vermaak. Het voornaamste doel is dan bijvoorbeeld communiceren, selecteren of het verwerven van inzicht.” Bron: Wikipedia.

Elk vraagstuk nodigt uit tot zijn eigen aanpak, maar serious gaming sessies werken het beste als diverse personen uit de organisatie betrokken worden. Denk bijvoorbeeld bij een zorgorganisatie aan de technisch manager, manager vastgoed, manager zorg, een lid van het Raad van Bestuur, maar zeker ook artsen of verplegend personeel.

“Als je wilt weten in een organisatie waar het niet lekker loopt: vraag het de schoonmaker…”. Dus kies de samenstelling van je gebruikersgroepen vanuit verschillende perspectieven.

Breed gedragen strategische integrale visie

Door samen, onder professionele begeleiding van 4Building, het vraagstuk te verkennen en uit te diepen met verschillende methodische spellen wordt op een behapbare en plezierige manier het brede spectrum van het vraagstuk verkend, krijgt iedereen inzicht in elkaars standpunten en kan er doeltreffend een breed gedragen strategische integrale visie gevormd worden op verschillende niveaus. Van ambitie t/m concrete maatregelen.

Ik ben ervan overtuigd dat de grootste winst in resultaat (tijd, geld, kwaliteit) wordt gehaald door het accent in de beginfase van het ontwikkelproces te leggen en de eindgebruiker vanaf dat moment te betrekken”, aldus Ellen Jansen van Galen, huisvestingsadviseur bij 4Building.

Richting en vooruitgang door serious gaming

Onze serious gaming methodieken maken de kern van het vraagstuk interactief en visueel inzichtelijk. En doordat onze adviseurs daarbij de juiste vragen stellen en dóórvragen, komen we achter de echte behoefte. Deze behoefte vertalen we vervolgens samen naar strategische, ruimtelijke, functionele en technische aspecten in een vastgoedplan of Programma van Eisen.

Een open, kritische en gemoedelijke samenwerking is één van de belangrijkste voorwaarden voor een goed resultaat”, vervolgt Ellen Jansen van Galen, huisvestingsadviseur bij 4Building.

Door eerst een goed beeld te hebben bij de behoefte, kan een veel betere oplossing voor het vraagstuk gevonden worden”, aldus Sanne van Bekkum, huisvestingsadviseur bij 4Building. Of, zoals Charles Eames het zegt: “Recognizing the need, is the primary condition for design.

Doorontwikkeling en toepassing serious gaming

We testen onze methodieken intern, blijven ze kritisch bekijken en actualiseren. We passen de beproefde methodieken al meer dan 10 jaar in allerlei vormen met succes toe bij uiteenlopende opdrachtgevers in allerlei sectoren.

Zo hielpen we een zorgwonencomplex in Purmerend. Zij ervaarden ongewenst gedrag in hun gebouw en de ruimten werden niet optimaal benut. Het was een lastig bespreekbaar en beladen onderwerp in het centrum. Door onze serious gaming aanpak kwamen we met bewoners en huurders in enkele sessies tot de kern van het probleem en konden we met bewoners en stakeholders gericht kansen voor oplossingen aandragen.

Voor een ander project hebben we met een groep gebruikers in 20 minuten een ziekenhuis gebouwd. Artsen, verpleegkundigen en andere direct betrokkenen hebben onder onze leiding, parallel in vier teams een hoofdstructuur uitgedacht voor de nieuwbouw van hun ziekenhuis. Wat moet naast wat zitten en wat juist niet? Samen vonden we snel de optimale inrichting. Het subtiele wedstrijdelement van deze game zorgde voor extra energie én trots bij het winnende team.

Meer informatie

Wil je meer weten over onze serious gaming werkmethodieken, neem dan contact op met Sanne van Bekkum, huisvestingsadviseur bij 4Building en co-creator van de serious gaming werkmethodieken via bekkum@4building.nl of 06 – 26 66 81 41.