Met een grote kraan is de 6300 kilogram zware magneet van de MRI-scan het gebouw van het WKZ ingetakeld. Het apparaat is door een gat in de gevel van de nieuwe aanbouw bij het Wilhelmina Kinderziekenhuis naar binnen geschoven. Een fantastisch hoogtepunt voor de bouw van een intra-operatieve MRI operatiekamer die naar verwachting in het najaar in gebruik genomen wordt. Het UMC Utrecht heeft 4Building  Bas van Eijndhoven ingehuurd als ontwerp- en projectmanager (bouw + inrichting) van dit complexe project.

De bouw van de Intra-operatieve (IO) MRI-OK is een samenwerking tussen het UMC Utrecht en het Prinses Máxima Centrum. Binnen het Prinses Máxima Centrum is de neuro-oncologie een focusgebied voor de komende jaren. De IO MRI-OK is één van de innovatieve technologieën die wordt ingezet voor de ontwikkeling van effectievere behandelingen voor kinderen met hersentumoren. Het Prinses Máxima Centrum heeft geen eigen operatiefaciliteiten, maar maakt hiervoor gebruik van het OK-complex in het WKZ.

Nauwkeuriger opereren

Wereldwijd zijn er slechts enkele plekken met een soortgelijke combinatie van MRI met OK. Een MRI op de operatiekamer biedt de mogelijkheid om tijdens de neurochirurgische operatie nieuwe MRI-scans van het operatiegebied te maken, die een exacte weergave van de actuele anatomische verhoudingen geven. Hiermee geeft de IO MRI informatie over de grootte van de nog resterende tumor en de verhoudingen tot het gezonde omringende hersenweefsel. De neurochirurg kan zo veiliger en nauwkeuriger meer tumorweefsel verwijderen. Hierdoor kunnen complicaties voorkomen worden en verbetert het eindresultaat van de operatie.

Bouwproces

Vanaf begin 2021 is het terrein, vlak onder de brug die het Máxima met het WKZ verbindt, bouwrijp gemaakt. In april kwamen er bouwhekdoeken omheen met gekleurde tekeningen van kinderen uit het WKZ en het Máxima. Stap voor stap is het bouwdeel opgetrokken. Tussen twee ‘bouwblokken’ van het WKZ-gebouw is een nieuw gebouw voor de IO-MRI OK gemaakt. Binnen sluit deze aan op de huidige operatiekamers op de 2e etage. Het hoogste punt van het gebouw werd in november 2021 bereikt. Naar verwachting wordt de nieuwe operatiekamer in het najaar officieel in gebruik genomen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Bas van Eijndhoven, 06 100 89 969 of eijndhoven@4building.nl.

Lees hier meer over dit project en onze rol als ontwerp- en projectmanager.